•  E-lasku
  •  Nopea 7 € toimitus kaikkiin tilauksiin
  •  Nopeat toimitukset toimitus 4-6 arkipäivää
Näytä ALV:

Apuvälineet hengitysteiden avaamiseen

Keuhkoputkentukos

Keuhkoputkentukos saattaa olla yksi kamalimmista asioista, jonka ympäristössämme oleva henkilö voi kohdata. Kun jokin aiheuttaa tukoksen hengitysteissä, henkilö ei pysty hengittämään. Tällöin on toimittava nopeasti ja auttaa henkilöä poistamaan sen, joka tukkii hengitysteitä. Jos ei esinettä pystytä poistamaan, on olemassa riski että henkilö tukehtuu kuoliaaksi.

 

Hengitystientukos voi sattua kenelle tahansa

Hengitystientukos voi sattua kenelle tahansa - iästä huolimatta. Sekä lapset että aikuiset voivat laittaa jotakin kurkkuunsa, joka tarttuu hengitysteihin. Usein kyseessä on ruoka, joka on nielty liian suurena palana, mutta voi myös olla kyse pienistä leluista tai muusta vastaavasta. Mikä näissä tapauksissa on yhteistä on, että henkilö tarvitsee nopeasti apua.

Miten hengitystientukoksen kohdannutta tulee auttaa, vaihtelee. Pieni vauva ei nimittäin voi saada samaa käsittelyä kuin aikuinen. Kehot ovat eri tavalla herkkiä ja eri tavalla kehittyneet. PPE koulutuksessa opetellaan auttamaan hengitystientukoksen saanutta, sekä vauvaa, lasta että aikuista.

 

Lasten hengitystientukos

Kaikkia vanhempia kohtaa aina riski, että lapsi laittaa jotakin kurkkuunsa, varsinkin ateroiden yhteydessä. Tukimuksen ’’Luftvägsstopp, hur föräldrar förstår risken’’  on hengitystientukoksen kohdannut lapsi yleensä 0-3 vuotias: : http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:948306/FULLTEXT01.pdf. Tosin on epätavallista että lapsi kuolee hengitystientukoksen johdosta.

Samoin kuten aikuista myös vauvaa voi pelastaa taputtelemalla selkää ja painamalla rintaa, se täytyy tosin tapahtua varovaisemmin.

 

Hengitystientukos lapsilla ja aikuisilla

Hoitokäsikirjan mukaan 50 % kaikista hengitystientukoksista voidaan hoitaa yhdellä ainoalla tekniikalla: https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hjart-lungraddning/luftvagsstopp/. Toiset 50 % vaatii useamman tekniikan käyttämistä. Paras tapa on yhdistää selkäiskut ja vatsapainelut auttaakseen hengitystientukoksen kohdannutta. 

Hengitystientukoksen tapahtuessa täytyy esine poistaa muutaman minuutin sisällä, muutoin hengitysvaikeus voi johtaa tukehtumiseen ja sydänpysähdykseen, jolloin on aloitettava PPE kunnes ambulanssi on saapunut.

 

Harjoitelkaa Heimlichman otetta ActFast harjoitusliivillä

Hyvä tapa poistaa vieras esine, joka on tarttunut hengitysteihin on suorittaa Heimlich manööveri ote. Meillä Ensiaputarvikkeessa on ActFast harjoitusliivi, jolla voitte harjoitella Heimlich manööveri otetta hengitystientukoksen auttamiseksi. Se on osallistujille erinomainen apuväline harjoitellessaan itse miten vatsapainelut ja selkäiskut tehdään.

Yksi osallistuja pukeutuu liiviin, joka luo realistisen tilanteen. Selkä ja vatsa suojataan, mikä tarkoittaa että muut osallistujat voivat turvallisesti harjoitella selkäiskuja ja vatsapaineluja.

Tekniikoiden harjoitteleminen ihmisellä luo todentuntuisen tilanteen ja lisäksi on helpompi harjoitella ihmisellä kuin jäykällä nukella. ActFast harjoitusliivi on erinomainen apuväline PPE koulutuksessanne.

 

Harjoittelu on tärkeää

Heimlich manööveri otteen vatsapainelu sekä selkäiskut ovat yleensä ne jotka irrottavat esineen hengitysteistä. Oikealla tekniikalla ja voimalla tämä on se joka voi auttaa pelastamaan monta henkeä. On tärkeää harjoitella miten tulee toimia hengitystientukoksen tapahtuessa, varsinkin kun se voi periaatteessa sattua missä tahansa.

Svenska English Suomi Dansk Eesti Latvijas Litauiska

Selaa luokkia

Verkkokauppa

Tietoa meistä