•  E-lasku
 •  Nopea 7 € toimitus kaikkiin tilauksiin
 •  Nopeat toimitukset toimitus 4-6 arkipäivää
Näytä ALV:
 • Suomi
 • Ensiaputarvikkeet

  Ensiaputarvikkeiden tulee olla helposti, nopeasti ja turvallisesti käytettävissä eri sairauksiin ja vammoihin. Tarvikkeiden laatu on ensisijaisen tärkeää ja niiden tulee täyttää kaikki standardit, jotta ne todella toimivat luvatulla tavalla tositilanteessa. 

  Ensiapu on yleisnimitys toimille, jotka suoritetaan ennen, kuin enemmän apua on paikalla (Part 9: First Aid. 2015 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. D. Zideman. 2015.)

  Kyseessä voi olla hengitystien avaaminen tajuttomalla, voimakkaan verenvuodon pysäyttäminen kiristyssiteellä, sokerin antaminen henkilölle, jolla on diabetes ja oireita matalasta verensokerista tai henkilön evakuointi tulipalosta. 

  Ensiapuun liittyvät tuotteet ovat kehittyneet vuosien aikana, ja nykyään on olemassa myös kehittyneitä defibrillaattoreita, joita maallikko voi käyttää elvytyksessä ennen ensihoitajien ja ambulanssin saapumista. Ensimmäiset minuutit ratkaisevat usein henkiinjäämisen vakavien vammojen ja sairauskohtausten sattuessa. Tämä tarkoittaa, että ensiaputuotteen tulee olla helppo ja turvallinen käyttää, sillä sen käyttäjältä puuttuu usein kokemusta ja taitoa akuuttihoidosta. Vaikka henkilö olisi käynyt ensiapukoulutuksen, taidot unohtuvat nopeasti, koska niitä ei käytetä säännöllisesti. Siksi on ehdottoman tärkeää kerrata ensiaputaitoja ja paloturvallisuusosaamista säännöllisesti (vuosittain). Tämä voidaan tehdä itsenäisesti kirjallisen tai videomateriaalin avulla, mutta myös ensiapukurssilla. On tärkeää päästä harjoittelemaan ensiaputaitoja käytännössä.

  Hyviä lähteitä oppiakseen lisää ensiavusta ja painelu-puhalluselvytyksestä on:

  European Resuscitation Council, eurooppalainen järjestö, joka huolehtii painelu-puhalluselvytys- ja ensiapukoulutuksen ohjelmasta yleisesti ja hoitohenkilökunnalle. ERC:n kotisivuilla on uutisia, tietomateriaalia ja koulutusmateriaalia. Sieltä löytyy esim. verkkokoulutus puhallus-paineluelvytyksestä,. Verkkokoulutus on täysin teoreettinen ja tämän vuoksi suosittelemme myös käytännön ensiapukoulutuksia.

  Jos haluat tietää enemmän mihin ensiapuohjeet perustuvat, on ERC erinomainen lähde. On hyvä tietää, että ne toimenpiteet, jotka opitaan painelu-puhalluselvytyksestä ja ensiavusta, perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin, joita alalta on. Joskus voi olla, että riittävää tutkimusta ei ole tietystä asiasta tehty, joten ensiavun toimenpiteen toimivuudesta voi olla heikkoa näyttöä.

  Suomeksi ajankohtaiset ensiapuohjeet löydät Ensiapuoppaasta (M. Castrén, H. Korte ja K. Myllyrinne), joka on luettavissa osoitteessa https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=spr Ensiapuopas perustuu ERC:n antamiin ohjeisiin ja Käypä hoito -suosituksiin.

  SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska

  Teetkö ostoksia yksityishenkilönä vai yrityksenä?

  YksityishenkilönäYritys